Иновационен център за възобновяеми енергийни източници (ICRES)

За да отговорим на растящата важност на енергийната ефективност и възобновяемата енергия в световен мащаб, ние от Ре Енерджи Инженеринг създадохме мултифункционален иновационен център за възобновяеми енергийни източници.

Заедно с постоянния прогрес в енергийната ефективност и прилагането на възобновяемата енергия в световен мащаб, нараства нуждата от интелигентни и екологични енергийни решения за жилища, офиси и обществени сгради. Системите с геотермална термопомпа (GeoHP) заедно с принудителна регенеративна или рекуперативна вентилация са сред най-ефективните и най-удобните решения за отопление, охлаждане и вентилация на помещенията.

Осъзнавайки предимствата и ползите от тези системи, ние от Ре Енерджи Инженеринг създадохме мултифункционален иновационен център за възобновяеми енергийни източници. Изградихме нашия офиса като технологичен шоурум, който включва цялостна операционна система, тестов стенд за геотермални изследвания и разработки. Компонентите на системата са оборудвани с измервателни сензори за регистриране на данни, анализиране и тестване.

Със създаването на ICRES се стремим да обединим академичните и корпоративните среди, представяйки им повече информация за:

  • методите на приложение на системите;
  • показателите им за техническа експлоатация;
  • съвременните тенденции и иновации в областта на енергийната ефективност.

Желанието ни е да запознаем бъдещите специалисти в сферата с най-съвременни концепции за отопление, охлаждане и вентилация, както и да демонстрираме иновативни системни компоненти, агрегати, решения и компании и да им дадем възможността да тестват и анализират в реална среда всеки един от елементите.

Посетете ни

Как да се свържете с нас?

Доверете се на специалистите, за да получите правилното инженерно решение! Нашият екип ще отговори на всички ваши въпроси. Заявете консултация тук:
Свържете се
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram