Услуги

Сондиране

Надеждното изграждане на геотермалния сондаж е от ключово значение за правилното функциониране и високата ефективност на термопомпените инсталации за отопление и охлаждане.

Ре Енерджи Инженеринг разполага със специализирано сондажно оборудване, което позволява изпълнение на геотермални сондажи с дълбочина до 250 метра. Специалната техника и стриктното спазване на сондажната технология, особено в комбинация с
предлагания от нас тест за топлопроводимост на земята – GRT, осигуряват изключително продължителен експлоатационен срок на сондажа, както и безпроблемно функциониране на инсталацията

Контакти
Съоръжения и оборудване
Използваме най-новото и модерно оборудване, с което гарантираме ефективно сондиране до 250 м.
Геосонди
Успяваме да положим геосондите в сондажа до най- малката точност, чрез геонасочване и управление на качеството на дейностите в реално време.
Сондажни течности
и циментиране
Използване на най-новите технологии и специални допълнителни съоръжения,
позволяващи следенето и регулирането на гъстотата и плътността на циментовия разтвор, позволяващи
перфектното поставяне и стягане.
Навременна и
точна информация
Получаване на навременна и точна информация за състоянието на сондажа и ефективността му - От ключова важност за предоставянето на услуга с
най-високо качество и ефективност.

Проучване и проектиране

Предварителното проучване на терена и извършването на специализирани тестове са важни и задължителни стъпки при проектирането и изграждане на геотермални системи за отопление и охлаждане. Поради тази причина създадохме услуга, която включва цялостна и пълна инженерна дейност по предварително проучване на терена, проектиране на инсталацията и подбор на най-подходящия термопомпен агрегат или друга климатична система, с възможност за цялостно изграждане на икономични и екологични енергийни решения.

Ние сме единствената компания в страната, която извършва тест за топлопроводимост на земята – GRT, който осигурява възможност за максимална оптимизация и висока ефективност на проектираната инсталация.

Научете повече за нас и метода ни на работа, като заявите консултация

Контакти

Цялостни инженерни решения

Осигуряваме надеждно и компетентно сътрудничество на всеки един етап от проектирането и изграждането на геотермални енергийни системи. Предлагаме цялостни енергийни решения – от пред проектно проучване и проучване на терена, през проектиране и подбор на най-подходящото оборудване, до изпълнение на сондаж, изграждане на вътрешни и външни инсталации и монтаж на съоръженията.

С цялостните енергийни системи, които предлагаме, спестяваме на инвеститора време, средства и усилия, а със задълбочените предварителни проучвания и подбора на най-подходящото оборудване осигуряваме безпроблемна експлоатация и висока ефективност.

Контакти

Процес

Консултация
Първоначална консултация относно предоставянето на най-доброто техническо решение, направено според най-високите стандарти и нужди на всеки клиент
Създаване на проект
Нашият квалифициран екип създава индивидуален проект за всеки един клиент.
Изграждане
Изграждане на вътрешни, водни и въздушни инсталации.
Диагностика на цялата система
Качеството е приоритет за нас. След всеки монтаж на даден етап извършваме проби, с които гарантираме високото качество и сигурността на инсталираната част от системата.
Предаване на обект
Подготовка на сертифицирана документация и гаранция, с която удостоверяваме качеството на поставените от нас системи.
Подготовка на оферта
След подготовката на експертна оценка, отговаряща на нуждите на клиента, направените предварителни проучвания и анализа, ние подготвяме цялостна оферта.
Сондиране
GRT тест, чрез който определяме топлопроводимост на земята и специфичния топлинен капацитет на земните пластове.
Изпълнение
Изпълнение на хоризонтална мрежа и шахти, ако са необходими.
Машинно помещение
Изграждане на техническо помещение, в което се монтира необходимата апаратура и системи за управление.
Поддръжка
24/7 онлайн мониторинг, годишна профилактика и сервизна дейност, защото за нас сигурността е на първо място.

Консултации и обучения

Подготовката и развитието на бъдещите специалисти и академичната среда е от ключово значение за нас. Поради тази причина ние провеждаме безплатно и неограничено консултации и обучения в областта на геотермалната енергия, проектирането и изграждането на инсталации за отопление и климатизация с термопомпи в областта на енергетиката и екологията. Всички консултации и обучения се осъществяват в нашия офис, който е специално проектиран и изграден като многофункционален иновационен център за възобновяеми енергийни източници.

Контакти

Поддръжка

Надеждна поддръжка - за нас сигурността и качеството на геотермалните системи са приоритет. Поради тази причина предлагаме 24/7 поддръжка и сервиз. Всеки ден нашият екип от специалисти прави онлайн мониторинг, чрез който проследява температурата и техническите параметри на всяка една инсталирана система, за да гарантираме нейната енергийна ефективност и надеждност.

Контакти
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram