Dot Sofia

инвеститор: Панчо Георгиев - ,,УРБАН СТЕЙ‘‘ ЕООД
площ: 1576 m2
инсталация:
  • BHE 7 x 90 m
  • Термопомпи 11-45kW
  • Подово отопление/таванно охлаждане/конвектори
  • Общообменна вентилация  

вижте пълното описанието

Описание:

Mногофамилна жилищна сграда DOT Sofia с шест надземни и едно подземно ниво, в които са разположени хотел, ресторант и галерия в едно.

Сградата е разположена в кв. 150, УПИ V-5, м.зона Б-2, СО ,,Възраждане'', гр.София и е проектирана от "I/O архитекти" - Вяра Желязкова и Георги Кътов. Цялостното проектиране и изпълнение на отоплителната и климатичната система е извършено от Ре Енерджи Инженеринг ЕООД.

Отоплителната система включва изграждането на инсталация с минимални бъдещи експлоатационни разходи и максимално използване на природните ресурси. За покриване на топлинните загуби на помещенията и осигуряване на гореща вода за отопление през зимата и преходните сезони е използвана термопомпа Thermia Mega-М, която е с номинална отоплителна мощност 11-45kW.

Основен топлоизточник на сградата е термопомпена отоплителна система със седем броя вертикални геотермални сондажи от затворен тип с дълбочина 90 м. всеки. Геотермалните сондажи са изпълнени в съответствие с европейските норми VDI 4640. За да се покрият нуждите за отопление и охлаждане на целия партерен етаж, помещението за общо ползване на втори етаж и за всички бани е сложено подово отопление. Инсталацията е нискотемпературна водно помпена с топлоносител топла вода 40/33°С. За зоната на ресторанта и помещението за общо ползване на втори етаж е осъществено таванно охлаждане (темпериран бетон). Инсталацията е нискотемпературна водно помпена със студоносител вода 18/16°С. Климатизацията за жилищните етажи включва вентилаторни конвектори за скрит подов монтаж, а в баните - лири с подвързани след тях подови серпентини съгласно плановете.

Проектът включва общообменна вентилация за ресторанта. Въздуховодната мрежа е изградена от кръгли спирално навити от поцинкована ламарина и правоъгълни въздуховоди, съгласно плановете. На главните трасета след въздухообработващата машина са заложени шумозаглушители за намаляване на шумовото ниво в помещението, а в кухнята е заложена локална смукателна вентилационна инсталация.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram