Кръстова вада

инвеститор: частно лице
площ: 400 м2
инсталация:

Геотермална термопомпена система с 2 броя геотермални сондажи от затворен тип. Инсталирана мощност на термопомпата NIBE  F 1145 -12 kW


вижте пълното описанието

Описание:

Обектът е изцяло изпълнен от РЕ ЕНЕРДЖИ. В това число беше разработена концепция за оптимизиране на топлинните загуби, като се направи допълнителна вътрешна изолация за да бъде възможно да се покрият топлинните товари с 12 Квт. термопомпа.

Направени бяха 2 броя геотермални сондажи, които подават енергия към 12 Квт. шведска термопомпа NIBE  F 1145

Изпълнено е подово отопление на немската фирма REHAU, което служи като пасивно охлаждане през лятото. Пасивното охлаждане е възможно единствено с геотермални системи, като се разчита на ниската температура на земния пласт през лятото и не се използва допълнителна енергия от термопомпата. Пасивното охлаждане се прави посредством циркулационна помпа която има инсталирана мощност 80 вата.

Производството на битова гореща вода се осъществява чрез два вакумно – тръбни колектора, а в случаите с недостатъчно слънце греене автоматично за БГВ се грижи термопомпата.

Системата е напълно автоматизирана, като отопление, охлаждане и производство на топла вода се правят по зададени приоритети.  Веднъж настроена системата функционира напълно автоматично без външна намеса.

За нуждите от техническа вода РЕ ЕНЕРДЖИ направи сондаж за водочерпене с цялостно водно стопанство, което захранва всички консуматори в къщата без питейния водопровод.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram