Лютиброд

площ: 1800 м2
инсталация:

Геотермална термопомпена система със седем броя геотермални сондажи от затворен тип. Инсталирана мощност на термопомпата NIBE двукомпресорна F 1345 -40 Квт.


вижте пълното описанието

Описание:

Обектът е проектиран и изпълнен от РЕ ЕНЕРДЖИ. Концепцията е уникална, поради това че системата е хибридна. По контура на сградата на направени максимален възможен брой сондажи. Извършен е Thermal Response Test. Установено е, че сондажите няма да могат да покрият 100 % от товара на сградата. Взето е решение за разработване на хибридна система, която да подпомага геотермалното поле.

Вътрешната инсталация е с вентилаторни конвектори на лъчева схема, като в осигурено етажно замерване, чрез топло/студомери, на реално изразходената енергия.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram