ЧСУ Свети Георги

инвеститор: ЧСУ Свети Георги
площ: 24 385 м2
инсталация:
  • BHE 84 x 120 m
  • Термопомпи 60 - 600 kW
  • БГВ
  • Подово отопление/охлаждане
  • Вентилаторни конвектори
  • AHU, монтирани на покрива
  • Слънчево-термичен асистент
  • Резервен газов котел
  • Отопление на вътрешен басейн - 25 м 

вижте пълното описанието

Описание:

Частно училище "Свети Георги" е водещо образователно заведение, създадено през 2004 година, което прилага иновативен подход, съчетавайки българската и британска образователна система, за да предостави високо конкурентно образование на своите ученици. През 2016 г. училището се мести в новопостроена база с площ 24 385 кв.м., в които са разпределени училище и детска градина с общо 100 класни стаи, кабинети, лаборатории, 3 външни класи стаи, мултифункционални зони, библиотеки, учителски стаи, зони за почивка, съобразени с възрастта, книжарница, медицински кабинети, закрит център за игра в детската градина, многофункционална зала за сценични изкуства и прожекции, зона за събития, помещения за хранене, кухня, помещения с индивидуални шкафчета за деца и учители, обсерватория, както и спортен комплекс с басейни за деца от детската градина и басейни за ученици, физкултурни салони и писти за бягане, открити спортни игрища и зони за игра. При проектирането са спазени всички изисквания съгласно действащите норми на Република България и ЕС, както и специфичните такива за училища, предлагащи всички курсове за теоретична и практическа подготовка съгласно стандартите на Cambridge International Examination. Осигурени са инфраструктура и оборудване, отговарящи на съвременните изисквания за ефективен учебен процес, изкуства, спорт за деца и ученици от 2 до 19 годишна възраст. За да осигури на учениците и персонала си комфортни условия през цялата година, училището използва геотермални системи за отопление и охлаждане. Разработена и внедрена е специализирана геотермална система, която осигурява висока енергийна ефективност и независимост с грижа за околната среда, както и изключителна среда на обитаване. Чрез осигуряването на постоянен пресен въздух и изхвърлянето на замърсения от обитаемите помещения, системата осигурява ниски нива на запрашеност, минимални рискове от респираторни заболявания и дава възможност на учениците и децата да са винаги свежи и концентрирани по време на учебните и спортни занятия. За отопление и охлаждане, БГВ и отопление на басейни са използвани геотермални термопомпи на NIBE, които позволяват ефективно използване на земната топлина като устойчив и екологосъобразен източник на енергия.

Цялата геотермална система, проучването, проектирането и изпълнението, включително инсталациите на термопомпите и изпълнението на проекта, са реализирани от Ре Енерджи Инженеринг ЕООД.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram