Геотермална енергия - инвестицията на бъдещето

1 февруари 2023

2022 година се оказа критичен и преломен момент за Европа. В условията на война на преден план отново излезе несигурността на енергийните доставки, а инфлацията се е устремила към рекордни нива. В подобна геополитическа и макроикономическа обстановка - с недостиг на енергия и все по-високи сметки, домакинствата и бизнесът търсят най-добрата алтернатива. На този фон геотермалната енергия бележи ръст и се превръща във все по-надежден заместител на традиционните начини за отопление и охлаждане.

Най-голямото предимство на геотермалните системи е, че не се влияят от външни фактори. Те доставят енергия директно от земните недра, намаляват драстично консумацията за отопление и охлаждане, а с това и сметките на потребителите и се явяват един от най-устойчивите и екологични методи за осигуряване на топлинен комфорт в сградите.

Само за последната година 14 геотермални централи за производство на електро енергия са били пуснати в експлоатация в 9 европейски държави, а заявките за нови проекти продължават да се увеличават. Други, например в Турция, са в изчакване на по-благоприятни законодателни рамки, които да подкрепят използването на геотермална енергия.

Огромен скок в планирането на нови геотермални централи има в страни като Италия, Германия, Турция, Франция, Исландия, Гърция, Великобритания и много други. Редица проекти вече са в процес на реализиране и се очаква да бъдат финализирани скоро.

Продажбите и новите инсталации на геотермални термопомпи за отопление и охлаждане също бележат силен ръст на европейския пазар. На годишна база Франция отчита увеличение в продажбите от 73%, Австрия - 59%, Белгия - 35%, а Германия е с 10%. Процентно Швеция и Германия държат най-голям дял от пазара на геотермални термопомпи в Европа. Швеция е и лидер по брой инсталирани геотермални системи - близо 120 на 1000 домакинства.

Допълнителен интерес за Европейския съюз и правителствата на отделните държави буди и възможността за обвързване на геотермалните системи с лития. Металът е изключително ценен и търсен за производството на телефони, таблети и батерии за електрически превозни средства.
Вече текат проучвания за извличане на литий с помощта на геотермални системи, като се очаква това да повиши инвестициите в сектора и да ускори прехода към по-устойчиво развитие.

В различни европейски страни бяха направени опити за укрепване на енергийния сектор чрез субсидии при използването на някои традиционни изкопаеми горива. Това обаче не решава проблема с липсата на сигурност при доставянето им. Така в плана си за възстановяване и развитие на икономиката след Covid-19 кризата правителствата на държави като България и Белгия заложиха и на инвестиции в геотермални системи.

Друга причина за повишеното търсене на по-устойчиви проекти са амбициозните цели на Европейския съюз за значително намаляване на отделените вредни емисии. Големите петролни и газови компании вече започнаха да изследват потенциала на геотермалния сектор заради натиска да диверсифицират индустрията и да се насочат към щадящи околната среда алтернативи.
Очаква се тенденцията за навлизане на нови инвеститори и реализирането на още повече проекти в областта на геотермалните системи да се запази.

Политиката за намаляване финансирането на нови петролни и газови находища, стремежът към понижаване на консумацията и сметките за отопление и охлаждане, както и ориентирането към по-екологични и устойчиви системи, превръщат геотермалната енергия в една от най-добрите инвестиции в бъдеще.

Вижте още:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram