Какво представлява геотермалната енергия?

22 февруари 2021

Екологично чиста и неизчерпаема енергия от недрата на земята

В световните тенденции темата за възобновяемите и устойчиви източници на енергия е на дневен ред през последните няколко десетилетия. Едва сега обаче, светът напълно осъзнава смисъла от подобен подход към природата и самите нас като част от нея. Вече съществуват редица възобновяеми източници, които не вредят на природата и осигуряват ефективен добив на енергия за нуждите на човечеството.

Геотермалната енергия е един от най-ефективните и препоръчвани от експертите, но все още не достатъчно разпространени начини за добив на чиста енергия от даденостите на природата. Тя се извлича от недрата на земята чрез специфични технологии и може да бъде използвана за всички енергийни нужди на домакинствата, обществените сгради и съоръжения.

Какво представлява геотермалната енергия?

Геотермалната енергия е устойчив, природосъобразен и напълно възобновяем източник на енергия. Освен това тя е екологично чиста и постоянна топлинна енергия добивана от недрата на земята. С тези си качества, се очаква тя да бъде един от водещите енергийни източници на бъдещето в борбата на човечеството с изчерпващите се стандартни енергийни източници и вредите, които те нанасят на средата и природата.

Ресурсите на геотермалната енергия се простират от много близки точки до земната повърхност до горещите води, намиращи се на километри дълбочина . Нейното действие може да достига дори още по-дълбоко, чак до разтопените скали в земните недра – магмата.

Какви са предимствата на геотермалната енергия?

Основните предимства на геотермалната енергия вече ги споменахме – екологично чиста, възобновяема и устойчива. Тя се възобновява благодарение на естественото постоянно запълване на горещите резервоари в недрата на земята. Това, което я прави още по-привлекателна обаче е факта, че нейните ресурси са почти неограничени.

Световната консумация на енергия в момента е около 15 теравата, което е в пъти по-малко от потенциалната енергия, която можем да извлечем от земните недра т.е. геотермалната енергия на теория има потенциала да покрие цялото енергийно потребление на земята.

За съжаление, все още нямаме достъп до всички тези резервоари по чисто технологични причини, но се очаква в близките години този процент да се разраства с постоянните проучвания в тази посока. Към днешния момент в световен мащаб можем да извлечем между 0.0035 and 2 теравата енергия от земните недра.

Когато говорим за възобновяеми източници като цяло, няма как да не си зададем и въпроса, с какво геотермалната енергия може да бъде по-добра от соларната или вятърната например. За разлика от тях геотермалната енергия е надеждна т.е. тя може да бъде предвидима. Вятърната и слънчевата енергия разчитат на наличието на тези явления, а геотермалната може да се набавя по-всяко време или добива и да бъде напълно предвидим. Тук на преден план излизат разбира се и по-високите инвестиции на средства при първите два вида енергия, както и нуждата от специфично пространство за разполагане на приемниците на енергия.

За друго основно предимство на геотермалната енергия можем да споменем и бързата и еволюция и постоянното развитие. Започват да се появяват все по-нови и разнообразни технологии, които да правят добива по-ефективен и икономичен.

Как се използва тя на практика?

Геотермалната енергия е универсален източник. Тя може да бъде използвана за охлаждане, отопление и загряване на вода за различни нужди.

На няколко метра под повърхността на земята температурата на земните пластове е постоянна – между 10° и 16 °C. Геотермалните термопомпи достигат много лесно до този ресурс, който използват за енергийните нужди на дома. Вече съществуват цялостни инженерни решения, които включват в себе си целия процес от добива до преобразяването и използването на практика на енергията. Re Energy предлага точно такива решения, които се инсталират в дома или сградата и осигуряват цялостно енергийно обезпечаване.

Системата за добив на геотермална енергия включва геотермална сонда, за достигане на нужната точка в земните недра, термопомпа с топлообменник и инсталация, която консумира топлинната енергия. Тоест към системата са включени и всички видове отоплителни и охлаждащи инсталации, от които се нуждае домът.

Енергийния добив и опазването на природата играят една от най-важните роли за бъдещето на човечеството. Преориентирането към устойчиви методи за добив на енергия има позитивен отзвук, както върху нас като личности, така и върху цялата планета. Геотермалната енергия е един от начините да направим стъпка към по-екологичен начин на живот.

Вижте още:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram