5 мита за геотермалната енергия?

11 септември 2023

В последните години възобновяемите енергийни източници стават все по-популярни и бележат сериозен ръст. В страни като Австралия например дори са на път да се превърнат в основен източник на енергия, изпреварвайки традиционните изкопаеми горива.

Въпреки това все още има немалко заблуди, свързани с геотермалната енергия, които пречат на потребителите да се възползват от пълния ѝ потенциал и да се радват на по-голям комфорт и по-ниски сметки.

Нека разбием 5 често срещани мита и да говорим с факти.

Мит 1: Геотермалната енергия е прекалено скъпа

Факт: За проектиране и изграждане на геотермални системи е необходима първоначална инвестиция. Много държави обаче, включително в Европейския съюз, въвеждат подпомагане за проекти с възобновяеми енергийни източници, в това число - геотермална енергия. Преминаването към този тип системи намалява консумацията на енергия с до 75% и ви гарантира значително по-ниски сметки за отопление и охлаждане. 

Мит 2: Приложима е само за нови сгради

Факт: Геотермалните системи са напълно подходящи за вече изградени домове, бизнес сгради и институции. Те не изискват огромно пространство или сериозни преустройства. Целият процес по проектирането и монтажа отнема по-малко от месец. В Европа има редица случаи на исторически сгради и къщи - паметници на културата, в които са били вградени успешно геотермални термопомпи.  

Мит 3: Няма голямо влияние върху климата

Факт: Учените от години предупреждават за климатичната катастрофа, пред която е изправен светът. Затова намаляването на вредните емисии е сред основните приоритети на всички правителства. Сградите са отговорни за около 40% от глобалните въглеродни емисии - от тях 28% се дължат на неефективните методи за отопление и охлаждане. За разлика от изкопаемите горива, геотермията не вреди на околната среда. Енергията от земните недра може да намали с до 80% въглеродния отпечатък на сградите.

Мит 4: Геотермалната енергия е неефективна

Факт: Геотермалните системи се прилагат успешно дори в сгради на няколко века с по-лоша изолация. При правилно проектиране, с помощта на геотермия могат да се покрият 100% от нуждите за отопление и охлаждане в една сграда, без значение от климата. Ефективността на геотермалната енергия е доказана във всички направления - нисък разход на енергия, намаляване на сметките за потребителите, щадяща за околната среда, без компромиси с комфорта.  

Мит 5: Изисква голям разход на енергия и вода

Факт: Геотермалните системи използват вода, но не я консумират. На практика едно и също количество циркулира отново и отново, така че не очаквайте по-високи сметки за вода. В същото време тези системи не нагряват въздуха, а само пренасят топлина от земята. Затова и не изискват по-висок разход на енергия.

Вижте още:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram