5 Причини да използваме геотермална енергия

1 ноември 2022

Възможно ли е сметките за отопление и охлаждане на дома и офиса да намалеят четири пъти, дори в условия на криза? И как, ако конвенционалните решения като климатици, централно и локално парно, отопление с твърдо гориво и др. драстично увеличават цената си.

Геотермалните системи за отопление и охлаждане са решение, което не се влияе от външни фактори, защото доставят енергия, акумулирана в земните недра. Този метод привлича все повече потребители заради ефективността си и възможността за енергийна независимост, без да се вреди на околната среда.

Геотермалната енергия е устойчив, екологично чист, природосъобразен и напълно възобновяем източник на енергия. Извлича се от земята чрез специфични технологии и може да бъде използвана за всички енергийни нужди на домакинствата, обществените сгради и съоръжения.
Ако все още не сте напълно убедени, че този тип системи са подходящи за вас, ето няколко причини да използвате геотермална енергия:

1. Повишаващите се цени за ток и природен газ
Отоплението и охлаждането стават все по-скъпи, особено след последните геополитически събития.
За разлика от конвенционалните методи за отопление и охлаждане, геотермалните системи позволяват да се спести над 75% от консумацията на електроенергия.
Допълнителен плюс е, че не са необходими свръхголеми инвестиции, за разлика от други възобновяеми енергийни източници.

2. Предстоящи програми за Европейско и държавно подпомагане
Подобряването на енергийната ефективност е сред приоритетите на Европейския съюз. Това означава, че гражданите и бизнесът ще бъдат стимулирани и подпомагани да прилагат ефикасни решения в тази посока.
През следващия програмен период се очаква нов пакет с европейско финансиране за подобряване енергийната ефективност на жилищата и сградния фонд на бизнеса.

3. Осигурява се допълнителен комфорт в дома
Отоплението с изгаряне на фосилни горива изсушава и влошава качеството на въздуха. Използването на енергия от Земята води до ефективно отопление и охлаждане с максимален комфорт в жилището.
Също така, за разлика от някои видове климатици и печки, геотермалните системи не са шумни или обемни и не нарушават спокойствието в дома ви.
Допълнително предимство са ниските разходи за поддръжка на този тип системи - те имат дълъг експлоатационен живот и е доказано, че при правилно функциониране геотермалните термопомпи могат да издържат повече от 50 години.

4. По-малък въглероден отпечатък
Климатичните промени и вредата, която човешката дейност нанася върху околната среда са сред най-големите проблеми на нашето съвремие.
В търсенето на по-екологични решения геотермалната енергия се явява най-енергийноефективният метод за отопление и охлаждане на дома. Изградените от Ре Енерджи Инженеринг геотермални системи спестяват над 7589 тона въглеродни емисии на година.

5. Повишаване на цената на имота
Все повече купувачи на пазара на недвижими имоти търсят "зелени" и устойчиви жилища. Причината не е само в желанието за по-здравословен и щадящ околната среда начин на живот. Наличието на модерни и ефективни системи гарантира по-ниско потребление на енергия и намалява разходите за бита.
Изграждането на геотермална система повишава стойността на вашата инвестиция в бъдеще.

Вижте още:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram